Handige Linkswww.afm.nl
Ben je op zoek naar onafhankelijke financiële informatie? Hier lees je meer over je rechten als consument, over financiële producten en over de rol van de AFM. Ook kun je controleren of je aanbieder een vergunning heeft.www.kifid.nl
Doel van Kifid is problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (doorgaans) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.www.nvf.nl
De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) is een brancheorganisatie die de belangen van professionele financieringsintermediairs behartigt. De vereniging is opgericht in 1976 en vertegenwoordigt momenteel méér dan 60% van de totale financieringsomzet die via het intermediaire kanaal tot stand komt.www.nibud.nl
Het NIBUD informeert en adviseert u over allerlei geldzaken. Door u informatie en tips te geven op deze website, maar ook door diverse boeken en brochures uit te geven.www.bkr.nl
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR ofwel CKI leggen we betalingsverplichtingen vast van consumenten die een krediet of kredietfaciliteit op hun naam hebben.www.consumentenbond.nl
Vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van de consument